ХИДРОЛИА предлага интегрирани услуги и решения по експлоатация и поддръжка на ВиК активи и процеси, включително съпътстващи дейности по анализ, планиране, изграждане и проектно управление.

Ние в ХИДРОЛИА разглеждаме ВиК дейностите на индустриалните клиенти не само като комплекс от експлоатационни процеси, а като поредица от технически, финансови и управленски решения.

Първоначално бихме искали да се запознаем с вашите налични системи и съоръжения, след което предлагаме и въвеждаме мерки за ефективност, като често поемаме цялостна отговорност за инвестиционния процес. Прилагаме добри практики като водни и енергийни баланси, договори с гарантиран резултат и конкретни технически решения. Целим да намалим вашите експлоатационни разходи, да повишим надеждността на ВиК систмите и в същото време да гарантираме екологична устойчивост.

ОБЛСЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА ВиК АКТИВИ И ПРОЦЕСИ

Събиране и анализ на данни.

Теренни проучвания на ВиК инфраструктура, включително трасиране, CCTV заснемане и други необходими дейности.

Дигитализиране на информация – изготвяне на схеми, ГИС решения и регистър на активи.

Дефиниране на критични активи и план за тяхната експлоатация и поддръжка.

Оценка на състоянието, изготвена по методология на експертен екип на Хидролиа АД.

Измервателни кампании за установяване на основни показатели на ВиК услугата – дебит, налягане, качество на водата в дефинирани критични точки.

Установяване на загуби на вода, инфилтрация в канализационна мрежа и други отклонения.

Оценка на енергийна ефективност на ВиК съоръжения, в това число помпи, въздхудодувки и други.

Анализ на консумацията на вода в специфични производствени процеси.

Цялостен „воден одит“ и „воден баланс“

ЕФЕКТИВНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Периодична превантивна поддръжка на ВиК инфраструктура.

Аварийно-ремонтна поддръжа посредством договори с дефинирани нива на услуги, включително време за реакция.

Експлоатация на целият спектър от ВиК съоръжения и системи, включително пречиствателни и помпени станции и други.

Изпълнение на договори с гарантиран резултат в областта на намаляване на загубите и разходите за аварийна поддръжка и намаляване времето за реакция.

Периодичен мониторинг на основни показатели, изграждане и поддръжка на СКАДА системи.

Автоматизация на ВиК съоръжения.

УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ

Договорна поддръжка на ВиК инфраструктура, базирана на нива на услуги, която гарантира надеждност.

Осигуряване на съответствие с технически норми, добри практики за експлоатация и екологично съответствие.

Цялостни корпоративни социални отговорности и решения в сферата на управление на водите.

Управление на отношенията с институции, в това число басейнови дирекции, ВиК оператори, общински и други служби по отношенив на ВиК услуги и активи.

ИНВЕСТИЦИОННО ПЛАНИРАНЕ

Изготвяне и управление на вътрешни инвестиционни програми за ВиК инфраструктура.

Прединвестиционни проучвания, изготвяне на сценарии и препоръки.

Идейно и работно проектиране, надзор.

Изграждане и пускане в експлоатация на ВиК инфраструктура.

Lifecycle cost анализ на ВиК инвестиции и свързани с това решения.

Изготвяне на проекти за „водна“ ефективност като част от по-широка енергийна/ресурсна ефективност и изготвяне на проекти за европейско/друго финансиране.

Индивидуални решения за захранване (пример: сондажи, алтернативни водопроводи, дъждовна вода и др) и пречистване.

Безизкопно строителство и рехабилитация на подземна инфраструктура.