Благой Козарев

Председател на Съвета на Директорите

Blagoy KozarevГенерален Директор и член на УС на строителна компания Райкомерс Конструкшън ЕАД.

Заместник-председател директор и член на УС на Българската асоциация по водите.

Заместник-председател на Българската асоциация по безизкопни технологии.

Член на УС на Камарата на строителите в България и Председател на секция „Хидротехническо строителство“ към Камара на строителите в България.

Две години след като завършва Магистърската си степен в МГУ „Св. Иван Рилски“, Благой Козарев стартира своята кариера във фамилния бизнес на Райкомерс Конструкшън ЕАД. За няколко години преминава през всички ключови йерархични нива и добива богат опит и знание за всяка една специфична дейност на компанията.

Под негово ръководство и за първи път в България още през 1996 год. Райкомерс Конструкшън ЕАД стартира внедряване и използване на безизкопни технологии. Към момента компанията заема водещи позиции на българския строителен пазар по използването на безизкопни технологии.

През 2005 год., инж. Благой Козарев поема длъжността Изпълнителен директор на Райкомерс Конструкшън ЕАД. Придобитият през годините опит и квалификацията в Европейски мениджмънт център (Стратегическо фирмено управление, Управление на персонала и Ефективно планиране и професионално управление на проекти) му помагат да издигне компанията от малка семейна фирма до една от водещите строителни компании във ВиК България.

През 2008 год. инж. Благой Козарев преминава в длъжност Генерален директор, а на чело на вече утвърдената строителна компания застава инж. Иван Моллов. Разделянето на ръководните функции помага на инж. Козарев да се съсредоточи върху стратегическото и дългосрочно планиране както на дейността на компанията, така и на целия ВиК сектор у нас.

Именно от този момент нататък са изпълнени и се изпълняват едни от най-големите проекти на Райкомерс Конструкшън ЕАД:

2006 год. Първи проект за България по безизкопна технология, използвайки метода на Микротунелното сондиране! Обектът е част от проекта на софийското метро. Чрез методът е осъществено сондиране на канализация DN 600 на невъзможната дотогава дълбочина от 9 м в градска среда.

  • 2007 г., Аканджиево, Община Белово. Изграждане на 10 км. канализация.
  • 2008 г., Ракитово. Изграждане на 13 км. водопровод.
  • 2008 г., Брегово. Изграждане на 16 км. водопровод.
  • 2008 г., Банско. Реконструкция на 9 км. градска водопроводна мрежа.
  • 2009 г., Русе. Изграждане на 20 км. магистрален водопровод DN 1200.
  • 2010 г., Свиленград – етап I. Изграждане на 20 км. водопровод в централна градска част. Ползвайки изключително безизкопни технологии, обектът е завършен само за 3 месеца!
  • 2010 г., Кюстендил. Рехабилитация и разширение на 44 км. водопровод и 17 км. канализация.
  • 2013 г., Свиленград – етап II. Изграждане на градска ПСОВ, 9 км. водопровод и 12 км. канализация.
  • 2014 г., Бяла Слатина. Изграждане на градска ПСОВ, 9 км. водопровод и 12 км. канализация.
  • 2014 г., Костинброд. Изграждане и реконструкция на водопроводна и канализационна мрежи. Най-големият до момента воден цикъл в България.

Натрупаният опит, утвърдените стабилни позиции, възможността за стратегически поглед върху сектора и персоналната ангажираност на инж. Козарев ще бъдат ключови и водещи за развитието на ХИДРОЛИА като компания, която чрез ефективното използване на наличните ВиК активи ще предаде допълнителна стойност на индустриалните клиенти у нас.