Димитър Иванов

Член на Съвета на Директорите

Dimitar IvanovДимитър Иванов е предприемач с икономическо образование и повече от 15 години опит в управлението на международни проекти.

Управител, на Вато БГ ООД – иновативна инженерно-производствена компания оперираща изцяло в полза на ВиК сектора.

Управител на Сдружение Клъстер Микро-Хидро Технологии.

Професионалното си развитие започва още на 21 години в компания, ангажирана с глобални проекти в областта на медиите и бизнес информацията. Това му дава възможност да работи съвместно с най-големите компании в света на медиите- Reuters и Dow Jones. За осем години прекарани там преминава през няколко ключови позиции и става част от висшето ръководство на компанията, отговрен за бизнес развитието на компанията. Един от участниците е в стартирането на мащабен проект за собствена информационна агенция, която покрива Югоизточна Европа www.seenews.com.
През 2008-ма година се присъединява към екипа на една от големите търговски компании обслужващи водния сектор в България. За срок от две години пряко участва в процеса на преструктуриране, организационно развитие, формиране на търговска политика и процес на планиране на компанията. Именно в този период Димитър Иванов вижда потенциалната възможност за създаване на качествени продукти и услуги изцяло фокусирани върху повишаване на ефективността на ВиК системите. Благодарение на опита и предприемчивостта на своите партньори има възможността да стартира дейността на WATO и да работи във водния сектор. С WATO той е бил ангажиран в различни проекти във водния сектор в България, Балканите и Русия. Цел на всички проекти е повишаване на ефиктивността в управлението на водоснабдителните мрежи чрез цялостни решения и комбиниране на инжинерен труд, продукти и услуги.

Днес, в производствената си база в град Казанлък, WATO произвежда няколко основни вида водопроводна арматура и усилено се стреми да разширява и обогатява продуктовата си гама. Има присъствие и дистрибуторска мрежа в над 15 държави и работи тясно с ВиК оператори в България и региона. Компанията развива знание и опит чрез предоставяне на услуги в посока ефективно управление на ВиК мрежи и намаляване на загубите на вода. WATO e вече един от познатите доставчици на оборудване и услуги за обследване на мрежи, събиране на физически данни на терен и последващ анализ за планиране на бъдещи инвестиции във ВиК инфраструктура.

Приносът на Димитър Иванов в ХИДРОЛИА ще бъде насочен от една страна към насърчаване на иновациите в сектора и от друга към повишаване знанията и уменията за бизнес развитие и устойчиво управление на ВиК активите на индустриалните клиенти у нас и в региона.