Радослав Русев

Член на Съвета на Директорите

Radoslav RusevМениджър-иноватор и консултант в сектор ВиК, с над 15 годишен опит в експлоатационни дружества, държавната администрация и към момента активен участник в няколко ключови международни проекти у нас и в региона.

Радослав Русев е бакалавър по стопанско управление от СУ Св. Климент Охридски, притежава диплома по финансов мениджмънт от ACCA и му предстои дипломиране в MBA програма от университета в Уоруик, Великобритания.

Стартира професионалното си развитие в Софийска Вода АД и в периода 2001 – 2011 заема различни експертни и ръководни постове в дружеството, като ролите му включват управление на търговски и експлоатационни процеси, регулаторно и бизнес планиране, проектно управление и инвестиционно планиране. В този период и по негова идея са монтирани водомери на всички големи клиенти и жилищни блокове в София, както и преструктуриране на аварийната поддръжка на мрежата и налагане на ключови нива на обслужване – време за реакция при остраняване на аварии и други подобни процеси.
Радослав Русев е участвал в редица проекти в Софийска Вода АД свързани с управление на дейности насочени към постигане на търговска и експлоатационна ефективност, включително осигуряване на коректно мерене и намаляване на загубите на вода.

През последните няколко години Радослав Русев активно участва в преструктуриране и оздравяване на ВиК оператори в региона. През 2012-2013 ръководи подобен процес като управител на ВиК Добрич за цялостно преструктуриране на компанията с акцент върху увеличаване на събираемостта, намаляване на загубите и консумация на ел. енергия.

През 2015 участва в проект на Световна банка по преструктуриране на водния оператор в Дуръс, Албания където изпълнява комплексен консултански проект по преструктуриране на търговските процеси и търсене на експлоатационна ефективност Паралелно с това Радослав Русев работи по разностранни консултантски проекти във ВиК сектора в Югоизточна Европа, основно насочени към повишаване на експлоатационната, търговската и финансовата ефективност на ВиК операторите в Македония, Косово, Албания, Черна гора, Молдова.

За период от около година и половина през 2014 и 2015 г Радослав поема активна роля в осъществяването на ВиК реформата в България, като последователно заема поста на заместник-министър в Министерство на Регионалното Развитие в служебния кабинет през 2014 г, а след това продължава дейността си като съветник на министъра в следващото редовно правителство.

Основният фокус на Радослав в ХИДРОЛИА ще бъде търсенето на комплексни решения на клиентски казуси, които комбинират търсенето на експлоатационна и инвестиционна ефективност – оптимизиране на инвестициите, надеждни модели за експлоатация и поддръжка, задълбочен анализ на нуждите и разходите за ВиК услуги.