“ХИДРОЛИА” АД се стреми да покрие специфичните нужди на всеки клиент за ефективно стопанисване и комплексна поддръжка на наличните активи от водоснабдителните и канализационните системи.

  • Защото така се фокусирате върху своя основен бизнес и оставяте грижата за ВиК процесите на Ваш надежден партньор
  • Защото “водата” е Топ 3 риск за повечето компании (Davos Economic Forum) и имате нужда от комплексно отношения към източниците на вода, управлението на съоръжения, пречистването и всички екологични аспекти
  • Защото ВиК дейностите за много индустрии означават значими капиталови и оперативни разходи, но още по-значими са разходите за бизнеса Ви, които произтичат от рисковете от безводие или наводнение В 9 от 10 случая можем да спестим част от тези разходи
  • Защото надеждният външен партньор означава по-добър контрол
  • Защото за нас управлението на водата е това, което е за Вас вашият основен бизнес

Ние сме 'ХИДРОЛИА' АД

Нашата компания обединява богатия опит на доказани професионалисти в сектора и съчетава техните дългогодишни знания за подпомагане на процесите по комплексното управление на водоснабдителни и канализационни процеси. Това включва: анализ, проектиране, поддръжка и изграждане, доставка и монтаж на необходими съоръжения, както и внедряване на специфични технологии за дългосрочна експлоатация и поддръжка на наличните ВиК активи.

Ние изграждаме изцяло нов модел на партньорство за устойчиво управление на водоснабдителни и канализационни мрежи и услуги на най-значимите индустриални клиенти у нас и в региона.

Предлагаме интегрирани решения и услуги по експлоатация и поддръжка на ВиК активи и процеси, включително съпътстващи дейности по анализ, планиране, изграждане и проектно управление.

 

Нашата Визия

Да бъдем утвърден воден регионален оператор с внедрени решения за ефективно управление и развитие на индустриални водоснабдителни и канализационни системи.

 

Нашата Мисия

Да управляваме отговорно водоснабдителната и канализационната инфраструктура на нашите клиенти.

 

Нашите Ценности

  • Полезни
  • Открити
  • Гъвкави
  • Коректни
  • Изобретателни
10

Offices
Worldwide

10

Refineries &
Operations

5700

Satisfied
Employees

22

Awards &
Recognitions

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС

Управляваме отговорно водоснабдителната и канализационната инфраструктура на нашите клиенти.

И още:

 

Ние предлагаме комплексност

От техническата поддръжка до пълното екологично и нормативно съответствие.

 

Ние поемаме целият риск

Ако бъдат регистрирани нередности в пречиствателната станция на предприятието, от контролните за това органи, ние поемаме отговорността.

 

Ние Ви спестяваме пари

Намаляваме разходите по ВиК експлоатацията на съоръженията и увеличаваме ефективността им.