Изпълнителен директор, Член на Съвета на Директорите

Добромир Симидчиев

Изпълнителен директор, Член на Съвета на Директорите

Добромир Симидчиев е международно признат експерт и мениджър с богат опит в областта на разработването на политики, стратегическо и инвестиционно планиране, управление на промяната. Доказан специалист в ефективно и дългосрочно управление на активи и инженерни услуги във водния сектор.

Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството в периода 2011-2014 по времето на три правителства на България.

Завършва УАСГ с най-високо отличие и с няколко академични награди за успехи и най-високи резултати по специалност “Водоснабдяване и Канализация” – Пречистване на води. Магистър е и по бизнес администрация – финансово управление – от Университета на Сиатъл, САЩ.
В зората на професионалната си кариера стартира като проектант в областта на пречиствателните води и работи по няколко ключови проекти по програма ИСПА.

Прочети повече

Съвет на Директорите

Благой Козарев


Председател на Съвета на Директорите

Генерален Директор и член на УС на строителна компания Райкомерс Конструкшън ЕАД.

Живко Ценов


Член на Съвета на Директорите

Основател и управител на една от най-бързо развиващите се консултантски компании за проектиране и изграждане на ВиК мрежи и съоръжения, пречиствателни станции.

Димитър Иванов


Член на Съвета на Директорите

Димитър Иванов е предприемач с икономическо образование и повече от 15 години опит в управлението на международни проекти.

Радослав Русев


Член на Съвета на Директорите

Мениджър-иноватор и консултант в сектор ВиК, с над 15 годишен опит в експлоатационни дружества, държавната администрация и към момента активен участник в няколко ключови международни проекти у нас и в региона.

Йовиян Йонков


Мениджър управление на проекти

Йовиян Йонков е магистър инженер специалност „Водоснабдяване и канализация“, профил 'Мрежи и съоръжения' от Университета по архитектура, строителство и геодезия. Притежава над 16 годишен опит във ВиК сектора.

Радослав Златков


Мениджър 'Бизнес Развитие'

Радослав Златков е инженер, завършил в Технически университет София със специалност „Електроника“. Образованието му се допълва с „Корпоративен мениджмънт“ и “Проджект мениджмънт“ от The Open University of London.