Председател на Съвета на Директорите

Благой Козарев

Председател на Съвета на Директорите

Генерален Директор и член на УС на строителна компания Райкомерс Конструкшън ЕАД.

Заместник-председател директор и член на УС на Българската асоциация по водите.

Заместник-председател на Българската асоциация по безизкопни технологии.

Член на УС на Камарата на строителите в България и Председател на секция „Хидротехническо строителство“ към Камара на строителите в България.

Две години след като завършва Магистърската си степен в МГУ „Св. Иван Рилски“, Благой Козарев стартира своята кариера във фамилния бизнес на Райкомерс Конструкшън ЕАД. За няколко години преминава през всички ключови йерархични нива и добива богат опит и знание за всяка една специфична дейност на компанията.

Прочети повече