Член на Съвета на Директорите

Димитър Иванов

Член на Съвета на Директорите

Димитър Иванов е предприемач с икономическо образование и повече от 15 години опит в управлението на международни проекти.

Управител на Сдружение Клъстер Микро-Хидро Технологии.

Управител на Кюбико ООД– иновативна инженерно-производствена компания, която развива експертиза в дейностите и технологиите свързани със събирането и анализа на данни от ВиК мрежи и съоражения

Професионалното си развитие започва още на 21 години в компания, ангажирана с глобални проекти в областта на медиите и бизнес информацията. Това му дава възможност да работи съвместно с най-големите компании в света на медиите- Reuters и Dow Jones. За осем години прекарани там преминава през няколко ключови позиции и става част от висшето ръководство на компанията, отговрен за бизнес развитието на компанията. Един от участниците е в стартирането на мащабен проект за собствена информационна агенция, която покрива Югоизточна Европа www.seenews.com.

През 2008-ма година се присъединява към екипа на една от големите търговски компании обслужващи водния сектор в България. За срок от две години пряко участва в процеса на преструктуриране, организационно развитие, формиране на търговска политика и процес на планиране на компанията. Именно в този период Димитър Иванов вижда потенциалната възможност за създаване на качествени продукти и услуги изцяло фокусирани върху повишаване на ефективността на ВиК системите.

Благодарение на опита и предприемчивостта на своите партньори, през 2010 има възможността да стартира дейността на WATO и да работи във водния сектор. С WATO той е бил ангажиран в различни проекти във водния сектор в България, Балканите и Русия. Цел на всички проекти е повишаване на ефиктивността в управлението на водоснабдителните мрежи чрез цялостни решения и комбиниране на инжинерен труд, продукти и услуги. WATO се превръща в един от познатите доставчици на оборудване и услуги за обследване на мрежи, събиране на физически данни на терен и последващ анализ за планиране на бъдещи инвестиции във ВиК инфраструктура. Компанията развива знание и опит чрез предоставяне на услуги в посока ефективно управление на ВиК мрежи и намаляване на загубите на вода. Тази дейност на компанията от 2015 се извършва в отделно дружество, Вато Сървисис ООД.

Прочети повече