Член на Съвета на Директорите

Живко Ценов

Член на Съвета на Директорите

Основател и управител на една от най-бързо развиващите се консултантски компании за проектиране и изграждане на ВиК мрежи и съоръжения, пречиствателни станции.

Живко Ценов е строителен инженер, възпитаник на УАСГ. Още преди да завърши своето образование постъпва на работа като проектант в областта на пречистването на води и взима пряко участие в няколко значими проекти за България и региона.

През 2005 продължава професионалната си кариера като Главен инженер а в последствие и Старши Мениджър на отдел Канализация в „Софийска Вода“ АД. За това време Живко Ценов постига редица подобрения в ефективността на отдела, както и в областта на безопасността и здравето при работа. Под негово ръководство се внедряват машини за почистване на канализационната мрежа с рециклиране на използваната вода. Това е първият подобен проект на територията на България, който оказа осезаем ефект върху цялостното поведение на канализационната мрежа и намаляване броя на наводнените сгради в София.

Прочети повече