Мениджър управление на проекти

Йовиян Йонков

Мениджър управление на проекти

Йовиян Йонков е магистър инженер специалност „Водоснабдяване и канализация“, профил „Мрежи и съоръжения“ от Университета по архитектура, строителство и геодезия. Притежава над 16 годишен опит във ВиК сектора. Преминал е редица професионални обучения и притежава свидетелство за професионална квалификация „Икономика и мениджмънт на ВиК отрасъла“. Доказан специалист съчетаващ в себе си много добра инженерна подготовка и мениджърски умения.

Още преди да завърши своето образование през 2003-та година, постъпва на работа в „Софийска вода“ АД. Следват четири години работа в търговската дирекция на компанията. През 2007-ма започва работа като Ръководител проект в реформираната специално за изпълнение на значителната по размер инвестиционна програма на дружеството, дирекция „Капиталови Дейности“. С тази длъжност в продължение на пет години като част от екипа на дирекцията участва пряко в ръководенето на ключови инвестиционни проекти.

В този период показва постоянно професионално израстване и през 2012 е повишен в Старши ръководител проект, като едновременно с това поема ръководенето само на ключови за компанията проекти.

Следват малко над две години, през които заема позицията Мениджър Строителен контрол, отдел също пряко свързан с изпълнението на инвестиционни проекти. На тази длъжност освен участието си в реализацията на инвестиционната програма на дружеството натрупва ценен мениджърски опит и знания в управлението на екип от 12 ВиК инженера.

Прочети повече