Член на Съвета на Директорите

Радослав Русев

Член на Съвета на Директорите

Мениджър-иноватор и консултант в сектор ВиК, с над 15 годишен опит в експлоатационни дружества, държавната администрация и към момента активен участник в няколко ключови международни проекти у нас и в региона.

Радослав Русев е бакалавър по стопанско управление от СУ Св. Климент Охридски, притежава диплома по финансов мениджмънт от ACCA и му предстои дипломиране в MBA програма от университета в Уоруик, Великобритания.

Стартира професионалното си развитие в Софийска Вода АД и в периода 2001 – 2011 заема различни експертни и ръководни постове в дружеството, като ролите му включват управление на търговски и експлоатационни процеси, регулаторно и бизнес планиране, проектно управление и инвестиционно планиране. В този период и по негова идея са монтирани водомери на всички големи клиенти и жилищни блокове в София, както и преструктуриране на аварийната поддръжка на мрежата и налагане на ключови нива на обслужване – време за реакция при отстраняване на аварии и други подобни процеси.
Радослав Русев е участвал в редица проекти в Софийска Вода АД свързани с управление на дейности насочени към постигане на търговска и експлоатационна ефективност, включително осигуряване на коректно мерене и намаляване на загубите на вода.

Прочети повече