Предоставяме комплексни и висококачествени услуги на нашите ценни клиенти.

Всеки ден над два милиона тона отпадъци се изхвърлят в питейните води. Над 70% от промишлените отпадъци се стичат непречистени във водоемите и така замърсяват водоснабдителните мрежи.

Водата се превръща във все по-ценен ресурс и ако не се научим да я използваме правилно, излагаме на риск устойчивото развитие на планетата.

В следващите няколко десетилетия търсенето на прясна вода ще се увеличи многократно и това поставя най-вече бизнесът под спешен натиск като най-голям консуматор на вода за производствени цели да преосмисли начина по който управлява своите налични водни активи.

За да отговорим на предизвикателствата на индустриалните клиенти като един от най-големите консуматори на питейна вода, създадохме ХИДРОЛИА АД, която има за цел да предложи изцяло нов модел на партньорство за устойчиво управление на водоснабдителни и канализационни мрежи и услуги.

ТОВА Е НАШАТА ИСТОРИЯ


 • 2016

  2016 минава главно в установяване на модела на работа, вида и обхвата на бъдещите услуги, дефиниране на пазара. Масирано се изследват клиентите, провеждат се множество срещи, формулират се бъдещи проекти.

  В средата на годината 2016, непланирано се сменя оперативното ръководство на компанията, като новото ръководство продължава усилията да се намерят точните клиенти и услуги, от които пазара има нужда.


 • 2017

  2017 носи първия голям клиент. За да достави качествена услуга, компанията хвърля огромен ресурс, което забавя развитието на пазара, както и започнатите разговори с бъдещи клиенти. Въпреки трудностите, екипа на Хидролиа се справя успешно с предоставянето на услугата на иначе силно взискателния клиент.

  Едва към края на 2017, когато работата се канализира в малко по-голяма степен, Хидролиа успя да намери ресурс да продължи с увеличаването на клиентската база. В края на 2017 бяха договорени още няколко сериозни договора и започна работата с няколко клиенти, глобални лидери на пазара в техните услуги.


 • 2018

  2018 направи компанията по-независима както от пазара, така и от конкретни клиенти. Клиентската база се разшири, от една страна, а от друга и бизнеса със съществуващите клиенти се увеличи значително. През 2018 имаше случаи на десетократно увеличение на приходите от конкретни клиенти спрямо 2017.

  През 2018 бяха положени основите на няколко сериозни договора с клиенти, като равносметката показа, че понякога са необходими повече от 2 години, за да се спечели доверието на клиента истински. През 2018 година се реализираха няколко изключително интересни и иновативни инженерни проекта, които установиха компанията и като лидер в инженерните решения и решаването на сложни и нестандартни решения.


 • 2019

  2019 е годината, в която се изпълняваха главно проекти, чиято основа и подготовка е започнала през 2017 и 2018. През 2019 година Хидролиа работи с различен мащаб, имайки самочувствието на изпълнените проекти зад гърба си.

  Очакванията за годината са да е два пъти по-успешна от постигнатото през 2018 както като приходи, така и като финансови показатели.

ТОВА Е НАШАТА ИСТОРИЯ

2016

2016 минава главно в установяване на модела на работа, вида и обхвата на бъдещите услуги, дефиниране на пазара. Масирано се изследват клиентите, провеждат се множество срещи, формулират се бъдещи проекти. В средата на годината 2016, непланирано се сменя оперативното ръководство на компанията, като новото ръководство продължава усилията да се намерят точните клиенти и услуги, от които пазара има нужда.

2017

2017 носи първия голям клиент. За да достави качествена услуга, компанията хвърля огромен ресурс, което забавя развитието на пазара, както и започнатите разговори с бъдещи клиенти. Въпреки трудностите, екипа на Хидролиа се справя успешно с предоставянето на услугата на иначе силно взискателния клиент.

Едва към края на 2017, когато работата се канализира в малко по-голяма степен, Хидролиа успя да намери ресурс да продължи с увеличаването на клиентската база. В края на 2017 бяха договорени още няколко сериозни договора и започна работата с няколко клиенти, глобални лидери на пазара в техните услуги.

2018

2018 направи компанията по-независима както от пазара, така и от конкретни клиенти. Клиентската база се разшири, от една страна, а от друга и бизнеса със съществуващите клиенти се увеличи значително. През 2018 имаше случаи на десетократно увеличение на приходите от конкретни клиенти спрямо 2017.

През 2018 бяха положени основите на няколко сериозни договора с клиенти, като равносметката показа, че понякога са необходими повече от 2 години, за да се спечели доверието на клиента истински. През 2018 година се реализираха няколко изключително интересни и иновативни инженерни проекта, които установиха компанията и като лидер в инженерните решения и решаването на сложни и нестандартни решения.

2019

2019 е годината, в която се изпълняваха главно проекти, чиято основа и подготовка е започнала през 2017 и 2018. През 2019 година Хидролиа работи с различен мащаб, имайки самочувствието на изпълнените проекти зад гърба си.Очакванията за годината са да е два пъти по-успешна от постигнатото през 2018 както като приходи, така и като финансови показатели.