Грижим се за чистотата на природата от 2015 г.
"Хидролиа" АД

Услуги

ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА ВиК АКТИВИ И ПРОЦЕСИ

Първоначално бихме искали да се запознаем с Вашите налични системи и ВиК съоръжения, след което ще предложим и въведем мерки за ефективност, като често поемаме и цялостната отговорност за инвестиционния процес. При нас ще намерите услуги обхващащи целият бизнес цикъл.

Ето и стъпките през които преминаваме поетапно:

 • Събиране и анализ на данни.
 • Теренни проучвания на ВиК инфраструктура, включително трасиране, CCTV заснемане и други необходими дейности.
 • Дигитализиране на информация – изготвяне на схеми, ГИС решения и регистър на активи.
 • Дефиниране на критични активи и план за тяхната експлоатация и поддръжка.
 • Оценка на състоянието, изготвена по методология на експертен екип на „ХИДРОЛИА“ АД.
 • Измервателни кампании за установяване на основни показатели на ВиК услугата – дебит, налягане, качество на водата в дефинирани критични точки.
 • Установяване на загуби на вода, инфилтрация в канализационна мрежа и други отклонения.
 • Оценка на енергийна ефективност на ВиК съоръжения, в това число помпи, въздуходувки и други.
 • Анализ на консумацията на вода в специфични производствени процеси.
 • Цялостен „воден одит“ и „воден баланс“.
 • Прединвестиционни проучвания.
Контакти
 • Камарата на строителите, ул. „Михаил Тенев“ 6,
  гр. София, 1784
 • +359 2 426 2246
 • office@hydrolia.bg
 • Понеделник – Петък
  от 09:00 до 17:00