Грижим се за чистотата на природата от 2015 г.
"Хидролиа" АД

Проекти

БЯЛАТА ЛАГУНА АД

ОБЩИ ДАННИ

При изготвянето на настоящият проект е съобразено наличието на съществуваща КПС на територията на обекта. Поради голямата неравномерност в оттока на отпадъчните води в такъв тип обекти от изключителна важност за процеса е да се предвиди изравнител по количество и качество на вход ЛПСОВ. Самата ЛПСОВ се състои от три линии, всяка с капацитет от 500 ЕЖ. Всяка линия включва: Първичен утаител / силоз за утайки, биофилтър 1-ва и 2-ра степен и вторичен утаител. Към всяка линия на ЛПСОВ са предвидени 1 бр. въздуходувка и 1 бр. резервна за трите линии. Предвидено е също Ел. табло за пълна автоматизация на процесите.

ЕФЕКТ

Предимството на проекта е в това, че освен ПСОВ е изградена разпределителна поливна мрежа. За целите на напояването се използва пречистената отпадъчна вода от
комплекса. Така освен, че има голяма полза за околната среда, проектът е и икономически ефективен, тъй като няма нужда от заустване.

Проекти details
Контакти
  • Камарата на строителите, ул. „Михаил Тенев“ 6,
    гр. София, 1784
  • +359 2 426 2246
  • office@hydrolia.bg
  • Понеделник – Петък
    от 09:00 до 17:00