Грижим се за чистотата на природата от 2015 г.
"Хидролиа" АД

Проекти

„КАМЕНИЦА“ АД

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Реконструкция и смяна на предназначението на съоръжения в аеробна пречиствателна станция за отпадъчни води, с цел подобрение на експлоатационното състояние.

ОБЩИ ДАННИ

По време на реконструкцията се извършват редица действия, които помагат за последващата експлоатация на аеробната ПСОВ:

Прецеждане на Вход посредством решетка и сито.

Подмяна на стари и нефункциониращи спирателни кранове и саваци и изграждане на нови тръбни връзки.

Ремонти по конструкцията на изсушителните полета и подмяна на дренажните системи.

Актуализация на софтуер (SCADA) и реализиране на on-line мониторинг.

Ремонт на дебитомера при Изход на аеробно стъпало.

ЕФЕКТ

Основното предимство на реконструкцията на аеробна ПСОВ – Каменица е подобряването на ефективността и улесняването на експлоатацията.

Чрез взетите мерки се постига сигурна, надеждна и улеснена експлоатация, както и гъвкавост на процеса. Елиминират се залповите натоварвания и се осигурява константна, благоприятна среда за микроорганизмите и предпоставка за ефективната им работа по снижаването на основните показатели за замърсеност.

АУТСОРСИНГ И АДМИНИСТРАЦИЯ

  • Цялостно управление на процесите по експлоатация и поддръжка на анаеробна и аеробна пречиствателна станция за отпадъчни води
  • Почистване и видеозаснемане на канализационната мрежа

ОБЩИ ДАННИ

Обхватът на услугите включва:

Управление и експлоатация на аеробна и анаеробна ПСОВ това са всички ежедневни дейности, необходими за нормалното протичане на микробиологичните, хидравличните и механични процеси, както и дейностите поддържащи съоръженията в нормален експлоатационен режим.

Планирани дейности по канализационната система включва годишно почистване и заснемане на част от канализационната мрежа , които целят проверка на състоянието ѝ.

Организация и управление на човешките ресурси (операторите на ПСОВ), доставка на необходими материали и резервни части, извозване на генерираните отпадъци.

Производство и доставка на биогаз в резултат на третирането на отпадъчните води се отделя биогаз, който по специална тръба достига от ПСОВ до парова централа.

ЕФЕКТ

Периодичната превантивна поддръжка на ВиК инфраструктурата и целия спектър от ВиК системи и съоръжения, както и периодичният мониторинг на основни показатели, изграждане и поддръжка на SCADA и автоматизацията водят до ефективна експлоатация. Желан ефект е също и устойчивото управление. То се случва благодарение на договорната поддръжка на ВиК системите, осигуряване на съответствие с нормите, управление на отношенията с институции и др.

Проекти details
Контакти
  • Камарата на строителите, ул. „Михаил Тенев“ 6,
    гр. София, 1784
  • +359 2 426 2246
  • office@hydrolia.bg
  • Понеделник – Петък
    от 09:00 до 17:00