Грижим се за чистотата на природата от 2015 г.
"Хидролиа" АД

Проекти

КОУТС БЪЛГАРИЯ ЕООД

ОБЩИ ДАННИ

В резултат на проведените обсъждания със специалистите от производството, направените огледи и анализ на получените данни се установи, че водните количества заложени при строителството на ЛПСОВ в момента са петкратно по – малки. Това наложи следните реконструкции:

 • Поетапно изчерпване и измиване на съоръженията.
 • Ревизиране и включване на дозаторната станция.
 • Продухване на тръбопроводите и прилежащата им арматура.
 • Промивка, преглед и включване на аерационната система.
 • Подмяна на крановете между утаителите и калоуплътнителя.
 • Подмяна на помпата за уплътнена утайка и други;

ЕФЕКТ

След реконструкцията на ЛПСОВ – Коутс много от процесите са оптимизирани, някои съоръжения и оборудване са върнати обратно в експлоатация и са добавени подобрения. Всичко това доведе до подобряване на работата на ЛПСОВ и повишаване на ефективността на цялата система.

Проекти details
Контакти
 • Камарата на строителите, ул. „Михаил Тенев“ 6,
  гр. София, 1784
 • +359 2 426 2246
 • office@hydrolia.bg
 • Понеделник – Петък
  от 09:00 до 17:00