Грижим се за чистотата на природата от 2015 г.
"Хидролиа" АД

Проекти

ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД

ОБЩИ ДАННИ

След проведени технически обследвания на съществуваща ЛПСОВ Логистичен център Кабиле е изготвен доклад с препоръки, който включва следните действия:

 • осигуряване на каналопочистваща машина, която да изпразни и измие съоръжението;
 • посещение на ПСОВ от инженер – технолог веднъж месечно. По време на това посещение се извършва оглед, извършват се дейности по поддръжката и настройката на съоръжението;
 • пробовземане и анализ– с цел по-добра експлоатация и управление на ПСОВ веднъж месечно се взема и анализира проба по основните показатели. Този анализ помага за
  вземане на по-добри решения по отношение на настройките на процеса по пречистване.

ЕФЕКТ

Чрез поемане на всички дейности по експлоатация и поддръжка на ЛПСОВ от „Хидролиа“ АД, се гарантира оптимална ефективност на съоръжението. Работата на фабриката се подобрява и улеснява. Възможността за постоянна комуникация с инженер – технолог помага за предотвратяването на аварии и последвало спиране на работа. Редовното почистване и извозване на утайка помага за по – дългия живот на съоръженията и също повишава ефективността им.

Проекти details
Контакти
 • Камарата на строителите, ул. „Михаил Тенев“ 6,
  гр. София, 1784
 • +359 2 426 2246
 • office@hydrolia.bg
 • Понеделник – Петък
  от 09:00 до 17:00