Грижим се за чистотата на природата от 2015 г.
"Хидролиа" АД

Проекти

РОКА БЪЛГАРИЯ АД

ОБЩИ ДАННИ

По време на изпълнението на проекта е изградена вакуумна дъждовна канализация, която да отведе дъждовните води от сградата посредством специални вакуумни воронки, окачени хоризонтални клонове и минимален брой вертикални клонове, заустващи се директно в новоизградената площадкова канализация. Проектът обхваща
проектиране на вакуумна дъждовна канализация на съществуващо производствено хале с обща площ над 28 400 м². Предвидено е монтажът на система: WAVIN QuickStream ПЕ да се изпълни на 7 етапа.

ЕФЕКТ

Системата WAVIN QuickStream ПЕ решава проблемите със старата вкопана дъждовна канализационна мрежа, като отвежда дъждовните води от сградата посредством специални вакуумни воронки. По този начин, евентуални бъдещи аварии лесно могат да бъдат открити и отстранени, без да се спира производствения процес. Намалява се
възможността от попадане на отпадъчни материали от производството през ревизионните шахти в канализацията и запушването ѝ.

Проекти details
Контакти
  • Камарата на строителите, ул. „Михаил Тенев“ 6,
    гр. София, 1784
  • +359 2 426 2246
  • office@hydrolia.bg
  • Понеделник – Петък
    от 09:00 до 17:00