Грижим се за чистотата на природата от 2015 г.
"Хидролиа" АД

Проекти

СКФ Берингс България ЕАД

ОБЩИ ДАННИ

По време на изпълнението на проекта се изгражда система за обработката на технологична вода от обезмасляване и фосфатиране. Системата се състои от два
основни процеса:

  • Вакуумна дестилационна система за обработка на водно количество 2,5 м3/ч от промивни вани и технологична вода от основните вани от процеса по фосфатиране;
  • Обратна осмоза с капацитет 2,5м3/ч за до-пречистване на водите и връщането на водата обратно в процеса;

Използваната вакуумна дестилационна система EVALED RV F 60 FF е с капацитет за преработка на 60 м³ промишлена отпадъчна вода на ден.

ЕФЕКТ

Система за пречистване на технологична вода и връщането и обратно в производството с необходимите параметри позволява да се използват 100% пречистената вода и да не се изпускат води в природата. Това ще позволи на СКФ гр. Калофер да имат знак за “Zero Liquid Discharge” и да намалят водните количества използвани от природата, което е знак за намаляване на “Water Footprint”. Тези два знака доказват основното посока и мото на СКФ за „Environmental Care“.

Проекти details
Контакти
  • Камарата на строителите, ул. „Михаил Тенев“ 6,
    гр. София, 1784
  • +359 2 426 2246
  • office@hydrolia.bg
  • Понеделник – Петък
    от 09:00 до 17:00