Грижим се за чистотата на природата от 2015 г.
"Хидролиа" АД

Проекти

ХОРИЗОНТ РЕНТ ЕООД – завод ЯЗАКИ

ОБЩИ ДАННИ

По време на програмата за въвеждане на съществуващата ЛПСОВ към завода на Язаки в нормални технологични параметри се извършват следните дейности:

 • Постоянен контрол от страна на високо квалифицирани оператори и инженер-технолог по пречистване на отпадъчни води;
 • Посещение на оператор поне 3 пъти на седмица, като при необходимост е възможно посещенията да бъдат увеличени до 1 път на ден;
 • Доставка на реагенти за работата на ПСОВ в необходимите количества;
 • Изследване на основните технологични параметри на отпадъчната вода един път седмично в лаборатория на Хидролиа АД;
 • Извозване на излишната активна утайка;

ЕФЕКТ

Чрез поемане на всички дейности по експлоатация и поддръжка на ЛПСОВ от „Хидролиа“ АД, се гарантира оптимална ефективност на съоръжението. Работата на фабриката се подобрява и улеснява. Възможността за постоянна комуникация с инженер – технолог помага за предотвратяването на аварии и последвало спиране на работа. Редовното почистване и извозване на утайка помага за по – дългия живот на съоръженията и също повишава ефективността им.

Проекти details
 • 8 ноември 2019
 • ХОРИЗОНТ РЕНТ ЕООД – завод ЯЗАКИ
 • с. Крепост
 • Product Brochure
Контакти
 • Камарата на строителите, ул. „Михаил Тенев“ 6,
  гр. София, 1784
 • +359 2 426 2246
 • office@hydrolia.bg
 • Понеделник – Петък
  от 09:00 до 17:00