Услуги

Нашата компания предлага интегрирани услуги и решения по експлоатация и поддръжка на ВиК активи и процеси, включително съпътстващи дейности по анализ, планиране, изграждане и проектно управление.

Ние в „ХИДРОЛИА“ АД разглеждаме ВиК дейностите на индустриалните клиенти не само като комплекс от експлоатационни процеси, а като поредица от технически, финансови и управленски решения.

Не на последно място, се стремим да покрием специфичните нужди на всеки клиент за ефективно стопанисване и комплексна поддръжка на наличните активи от водоснабдителните и канализационните системи.

 

ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА ВиК АКТИВИ И ПРОЦЕСИ

Първоначално бихме искали да се запознаем с Вашите налични системи и ВиК съоръжения, след което ще предложим и въведем мерки за ефективност, като често поемаме и цялостната отговорност за инвестиционния процес. При нас ще намерите услуги обхващащи целият бизнес цикъл.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
 

ЕФЕКТИВНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Ние помагаме на клиентите си да преобразуват дейностите по цялата ВиК система, като оптимизират елементи като поддръжка на мрежата, повишаване на енергийната ефективност, обработката на утайките, контрол на аерацията и други. „Хидролиа“ АД ще помогне на компанията ви да се справи дори и с най-сложните ВиК предизвикателства.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
 

ИНЖЕНЕРИНГОВИ УСЛУГИ

Екипът на „Хидролиа“ АД винаги се е стремил да е гъвкав и адаптивен към потребностите на всеки нов клиент. Поради тази причина ние предлагаме комплексни услуги, като така можем да обхванем голям диапазон от нужните на компанията действия, за устойчиво управление и експлоатация на ВиК активите и съоръжения ѝ.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
 

УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ

Целта на компанията е да помогне на индустриалните клиенти да управляват по-добре, както водния си ресурс, така и инфраструктурата си. Ние от „Хидролиа“ АД Ви предоставяме възможността, да прехвърлите управлението на водните си активи и съоръжения на нас, като по този начин, ще имате възможността да се съсредоточите върху основният си бизнес.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ