ХИДРОЛИА e вашият предпочитан ВиК партньор за комплексно управление на водоснабдителна и канализационна инфраструктура

Всеки ден над два милиона тона отпадъци се изхвърлят в питейните води. Над 70% от промишлените отпадъци се стичат непречистени във водоемите и така замърсяват водоснабдителните мрежи.

Водата се превръща във все по-ценен ресурс и ако не се научим да я използваме правилно, излагаме на риск устойчивото развитие на планетата.

В следващите няколко десетилетия търсенето на прясна вода ще се увеличи многократно и това поставя най-вече бизнесът под спешен натиск като най-голям консуматор на вода за производствени цели да преосмисли начина по който управлява своите налични водни активи.

За да отговорим на предизвикателствата на индустриалните клиенти като един от най-големите консуматори на питейна вода, създадохме ХИДРОЛИА, която има за цел да предложи изцяло нов модел на партньорство за устойчиво управление на водоснабдителни и канализационни мрежи и услуги.


Warning: getimagesize(/home/hydrolia/public_html/wp-content/uploadshttps://hydrolia.bg/wp-content/uploads/2016/01/MachineBlue.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/hydrolia/public_html/wp-content/themes/Total/framework/classes/image-resize.php on line 103

Warning: getimagesize(/home/hydrolia/public_html/wp-content/uploadshttps://hydrolia.bg/wp-content/uploads/2016/02/HydroliaBlue.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/hydrolia/public_html/wp-content/themes/Total/framework/classes/image-resize.php on line 103

Warning: getimagesize(/home/hydrolia/public_html/wp-content/uploadshttps://hydrolia.bg/wp-content/uploads/2016/01/Hydrolia-employee-orange.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/hydrolia/public_html/wp-content/themes/Total/framework/classes/image-resize.php on line 103

Warning: getimagesize(/home/hydrolia/public_html/wp-content/uploadshttps://hydrolia.bg/wp-content/uploads/2016/01/Hydro-machineryRed.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/hydrolia/public_html/wp-content/themes/Total/framework/classes/image-resize.php on line 103

Warning: getimagesize(/home/hydrolia/public_html/wp-content/uploadshttps://hydrolia.bg/wp-content/uploads/2016/01/Water-plant-factoryBlue.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/hydrolia/public_html/wp-content/themes/Total/framework/classes/image-resize.php on line 103

Warning: getimagesize(/home/hydrolia/public_html/wp-content/uploadshttps://hydrolia.bg/wp-content/uploads/2016/01/Hydrolia-machinesYellow.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/hydrolia/public_html/wp-content/themes/Total/framework/classes/image-resize.php on line 103

Warning: getimagesize(/home/hydrolia/public_html/wp-content/uploadshttps://hydrolia.bg/wp-content/uploads/2016/01/Hydro-machines-factoryYellow.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/hydrolia/public_html/wp-content/themes/Total/framework/classes/image-resize.php on line 103

Warning: getimagesize(/home/hydrolia/public_html/wp-content/uploadshttps://hydrolia.bg/wp-content/uploads/2016/01/Hydrolia-employeesPurple.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/hydrolia/public_html/wp-content/themes/Total/framework/classes/image-resize.php on line 103
MachineBlue
HydroliaBlue
Hydrolia-employee-orange
Hydro-machineryRed
Water-plant-factoryBlue
Hydrolia-machinesYellow
Hydro-machines-factoryYellow
Hydrolia-employeesPurple

ХИДРОЛИА се стреми да покрие специфичните нужди на всеки клиент за ефективно стопанисване и комплексна подръжка на наличните активи от водоснабдителните и канализационните системи.

ХИДРОЛИА предлага дългосрочни партньорски отношения, включително и различни финансови инструменти за реализиране на необходими инвестиции.