СКФ Берингс България ЕАД

read more

ХОРИЗОНТ РЕНТ ЕООД – завод ЯЗАКИ

read more

КОУТС БЪЛГАРИЯ ЕООД

read more

РОКА БЪЛГАРИЯ АД

read more

БЯЛАТА ЛАГУНА АД

read more

ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ ЕАД

ИЗМЕРВАНЕ Измервателна кампания с цел набелязване на мерки за оптимизация на водопотреблението. ОПТИМИЗАЦИЯ Оптимизация на ВиК системата с цел да…
read more

БЕНЗИНОСТАНЦИИ SHELL – СИ БИ АР И КОРПОРЪТ АУТСОРСИНГ ЕООД

АУТСОРСИНГ СТРОИТЕЛСТВО АДМИНИСТРАТИВНА ПОДДРЪЖКА
read more

„КАМЕНИЦА“ АД

АУТСОРСИНГ Цялостно управление на процесите по експлоатация и поддръжка на анаеробна и аеробна пречиствателна станция за отпадъчни води. Почистване и…
read more